Leidraad voor uw en onze veiligheid

Vanaf 28 april zullen weer opengaan voor alle mondzorg. De afspraken die vanaf 28 april gemaakt zijn, blijven staan in de agenda, tenzij een van de assistentes contact met u heeft opgenomen om de afspraak te verzetten of te wijzigen. 

Mocht er de komende tijd iets zijn met uw gezondheid en u op een van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt, dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.

•    Heeft u nu corona?
•    Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
•    Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
•    Heeft u een of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
•    Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
•    Bent u in thuisisolatie?
•    Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Alleen mensen, waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn, zijn welkom in de praktijk. 

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij binnenkomst van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. 

We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te
raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren. Ook vragen wij u thuis uw tanden te poetsen, en alleen bij uitzondering gebruik te maken van het toilet in onze praktijk.

Nog wat extra aanwijzingen:
•    Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
•    Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
•    Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.
Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen.

In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.
Mocht u nog vragen hebben of u wilt uw afspraak zelf verzetten, laat het ons dan (tijdig) weten.

Samen proberen we het voor iedereen zo veilig en verantwoord mogelijk te houden en het virus zo min mogelijk kans te geven om verder uit te breken.
 

Printversie: Leidraad voor uw en onze veiligheid