Huisreglement Tandzorg Op Maat

Onze huisregels zijn belangrijk voor een goede organisatie waardoor onze werkzaamheden optimaal verlopen, wat de kwaliteit ten goede komt. Daarnaast schept het helderheid voor u als patiënt, waardoor vervelende discussies vermeden kunnen worden.

Mobiele telefoons dienen, als vanzelfsprekend, tijdens een bezoek aan de praktijk uitgeschakeld te zijn.

Uw persoonlijke gegevens:

U dient te allen tijde een geldig legitimatiebewijs (zoals een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) bij u te hebben. Dit geldt ook voor een inschrijvingsbewijs van uw verzekering, zoals een verzekeringspasje.
Wijziging van uw persoonlijke gegevens dient u zo spoedig mogelijk aan de balieassistente kenbaar te maken.

Uw gezondheid:

Tijdens uw eerste bezoek verzoeken wij u een vragenlijst in te vullen over uw gezondheid en medicijngebruik. Deze lijst dient u volledig en naar waarheid te beantwoorden, omdat dit van groot belang is om complicaties tijdens tandheelkundige behandeling en medicijngebruik te voorkomen.
Wijzigingen ten aanzien van uw gezondheid en medicijngebruik dient u op uw volgende bezoek kenbaar te maken.

Gemaakte afspraken:

Als u een afspraak heeft gemaakt, rekenen wij erop dat u deze afspraak nakomt. Mocht u onverhoopt de afspraak toch niet na kunnen komen verzoeken wij u ruim van tevoren, dat is tenminste 24 uur van tevoren, de afspraak te wijzigen.

Wanneer u niet op tijd uw afspraak wijzigt, niet op uw afspraak verschijnt of zodanig te laat komt dat uw behandeling niet meer plaats kan vinden, dan zijn wij genoodzaakt om de kosten van de verloren tijd in rekening te brengen.

Graag bellen, het afzeggen van uw afspraak per e-mail is niet mogelijk.

Betaling:

Bij een eerste bezoek aan onze praktijk ontvangt u na behandeling een nota die contant betaald dient te worden.

Bij een volgend bezoek ontvangt u onze rekening via Infomedics. Het verzorgen van rekeningen is hun vak. Zij nemen ons dat werk uit handen, zodat wij meer tijd hebben voor onze zorgverlening en aandacht voor ú.  Heeft u vragen over de rekening, kijkt u dan op: http://tandartsopmaat.nl/mijn-tandarts/uw-nota. Voor vragen over de behandeling, mailt of belt u dan s.v.p. even met de praktijk.

Waarneming en spoedgevallen:

Als zich tijdens openingsuren van de praktijk een spoedgeval voordoet, bijvoorbeeld een ongeval m.b.t. het gebit of een acute hevige pijnklacht dan kunnen wij meestal diezelfde dag ruimte maken om u te helpen. U hoort dan met welke tandarts u contact kunt opnemen. Houdt u rekening met directe betaling tijdens waarneming door een collega. 

Tarieven:

Onze tarieven zijn door de overheid bepaald en vastgesteld. De tarieven en codes kunt u vinden op: www.allesoverhetgebit.nl

Klachten:

Wanneer u ontevreden bent over de behandeling of de manier waarop u bejegend bent, vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken. Wij streven ernaar dit dan direct naar tevredenheid op te lossen. Bent u van mening dat wij hier geen of onvoldoende gehoor aan hebben gegeven, kunt u schriftelijk een klacht indienen. Wij zullen zo spoedig mogelijk doch binnen een termijn van 6 weken op uw klacht reageren.

Indien u daarna nog steeds ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u zich richten tot:
de klachtencommissie NMT, Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein, tel. 030-6076276

Kijk voor meer informatie bij de klachtenregeling.