Klachtenregeling

Vragen, klachten of tips voor verbetering? Laat het ons weten!

Wanneer u bij ons onder behandeling bent doen wij ons best om u goed te informeren en om alles volgens afspraak te laten verlopen. Toch kan het zijn dat u vragen heeft, dat u ontevreden bent of dat u denkt: zo kan het beter.

Laat het dan aan ons weten!

Samen met u zoeken we een passend antwoord of een oplossing.

De kortste weg naar een antwoord of oplossing is vaak: samen er over praten.
Ons verzoek is daarom: neem met uw vraag, klacht of idee voor verbetering rechtstreeks contact met ons op. U kunt terecht bij de betrokken tandarts. Zie de contactgegevens van de praktijk.

Vindt u het moeilijk om contact op te nemen?
Of heeft het gesprek met ons voor u onvoldoende resultaat?
Dan zijn er andere mogelijkheden.

Informatie en advies over tandheelkundige en financiële zaken

Heeft u een vraag over een rekening of een begroting? Over de gang van zaken in de praktijk bij een behandeling? Stuur uw vraag naar het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). De medewerkers van TIP kunnen u adviseren, informeren en ze verwijzen u door, als dat nodig is.

Ook helpt het TIP u op weg als u een klacht heeft over uw tandarts. Het Tandheelkundig Informatie Punt is zelf geen klachtenbureau, maar kan u wel advies geven over hoe u om kunt gaan met uw klacht. 

Het is belangrijk dat u eerst uw klacht kenbaar maakt aan uw eigen tandarts. Komt u er samen niet uit? Dan kan het TIP u doorverwijzen naar de klachtenregeling.

Voor vragen over vergoedingen van tandheelkundige zorg kunt u het beste meteen contact opnemen met uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar kan u precies vertellen welke tandheelkundige zorg er wordt vergoed binnen uw polis.

Het TIP is opgericht door de beroepsorganisatie van tandartsen KNMT en is bereikbaar op https://www.allesoverhetgebit.nl/contact/  

Het Contactformulier Tandheelkundig Informatie Punt vindt u hier.
 

Klachtbemiddeling via KNMT klachtenservice

Komt u er alsnog niet uit? Dan kunt u een klacht indienen.

Is het met de informatie van het Tandheelkundig Informatie Punt niet gelukt om zelf afspraken voor een oplossing te maken met uw tandarts? Dan kunt u een aanvraag voor klachtbemiddeling indienen bij de KNMT klachtenservice. Nadat u klachtbemiddeling heeft aangevraagd, neemt een klachtenfunctionaris contact met zowel u als uw tandarts op. 

Wanneer uw klacht niet wordt opgelost met de hulp van de klachtenfunctionaris, dan kunt u uw klacht laten beoordelen door de Geschilleninstantie Mondzorg. Deze doet een bindende uitspraak over de klacht.

Kijkt u aub ook op de Klachtenfunctionaris van de KNMT. U kunt via de website van de KNMT ook online een klachtenformulier invullen.

Hier vindt u het Reglement Klachtenregeling KNMT.

Kosten

Voor inschakeling van de Klachtenfunctionaris worden aan u geen kosten in rekening gebracht. Schakelt u zelf een bemiddelaar of (juridisch) adviseur in, dan betaalt u wel de kosten daarvan.

Verder informatie mogelijkheden

Op de website www.kiesbeter.nl (onderdeel patiënteninformatie) vindt u veel algemene informatie over de rechten van cliënten. Ook staat daar een klachtwijzer en informatie over allerlei klachteninstanties, zoals de Tuchtrechter en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Het postadres is:

KNMT
Postbus 2000
3430 CA Nieuwegein

Laat het ons weten als u een vraag, klacht of tip heeft.

U geeft daarmee uzelf en ons een ‘kans op beter’!