Klachtenregeling

Vragen, klachten of tips voor verbetering? Laat het ons weten!

Wanneer u bij ons onder behandeling bent doen wij ons best om u goed te informeren en om alles volgens afspraak te laten verlopen. Toch kan het zijn dat u vragen heeft, dat u ontevreden bent of dat u denkt: zo kan het beter.

Laat het dan aan ons weten!

Samen met u zoeken we een passend antwoord of een oplossing.

In gesprek

De kortste weg naar een antwoord of oplossing is vaak: samen er over praten.
Ons verzoek is daarom: neem met uw vraag, klacht of idee voor verbetering rechtstreeks contact met ons op. U kunt terecht bij de betrokken medewerker of bij de leidinggevende van de praktijk. Zie de contactgegevens van de praktijk.

Vindt u het moeilijk om contact op te nemen?
Of heeft het gesprek met ons voor u onvoldoende resultaat?
Dan zijn er andere mogelijkheden.

Andere mogelijkheden

Informatie en advies over tandheelkundige en financiële zaken

Wilt u (ook) van een ander dan uw eigen tandarts antwoord op vragen over de tandheelkundige behandeling of de kosten daarvan? Dan kunt u uw vraag voorleggen aan het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP). Het TIP is opgericht door de beroepsorganisatie van tandartsen NMT. Het TIP is alleen telefonisch bereikbaar, via nummer 0900 - 20 25 012 (15 cent p/min.), op dinsdag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur.

Hulp bij het bespreken of afhandelen van een klacht

Wilt u informatie over mogelijkheden om uw klacht aan de orde te stellen? Wilt u een advies daarover? Of wilt u hulp bij het indienen en bespreken van uw klacht? Dan kunt u een beroep doen op de Centrale Klachtencommissie van de NMT. U kunt via de website van de NMT ook online een klachtenformulier invullen.

De Centrale Klachtencommissie

De Centrale Klachtencommissie is een onafhankelijke en onpartijdige instantie. De leden van de Centrale Klachtencommissie werken niet bij onze praktijk of bij Tandzorg Op Maat. De Centrale Klachtencommissie onderzoekt uw klacht, oordeelt of deze ‘terecht’ is en kan ook aanbevelingen doen.

Als de Centrale Klachtencommissie uw klachtbrief heeft gekregen geeft ze u eerst uitleg over de manier van werken en neemt ze contact met u op. Daarna start het onderzoek. Het oordeel (uitspraak) ontvant u in principe binnen vier maanden.

Kosten

Voor inschakeling van de Centrale Klachtencommissie worden aan u geen kosten in rekening gebracht. Schakelt u zelf een bemiddelaar of (juridisch) adviseur in, dan betaalt u wel de kosten daarvan.

Andere mogelijkheden

Op de website www.kiesbeter.nl (onderdeel patiënteninformatie) vindt u veel algemene informatie over rechten van cliënten. Ook staat daar een klachtwijzer en informatie over allerlei klachteninstanties, zoals de Tuchtrechter en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Informatie over de NMT-klachtenregeling vindt u op de website van de NMT. (onderdeel patiënteninfo).

Het postadres is:

NMT
Postbus 2000
3430 CA Nieuwegein

Laat het ons weten als u een vraag, klacht of tip heeft.
U geeft daarmee uzelf en ons een ‘kans op beter’!