Tarieven

Onze tarieven

De tarieven van tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en tandprothetici zijn door de overheid vastgesteld en daardoor in heel Nederland vrijwel hetzelfde.

Op de tarievenlijst op de website van de NMT (Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde) staan de tarieven voor elke prestatie met de daarbij behorende code. Met deze code kunt u op uw zorgpolis controleren of uw verzekeraar een behandeling (deels) vergoedt. Wanneer u dit doet voordat u een behandeling afspreekt, voorkomt u financiële verrassingen achteraf

Onze tarieven kunt u vinden op: www.allesoverhetgebit.nl

Wat kost een kroon of een brug?

De kosten voor een kroon hangen af van de soort kroon, het materiaal dat wordt gebruikt en de kosten voor het tandtechnisch laboratorium. Bovendien is het van belang of een opbouw nodig is. Vraag uw tandarts vooraf om een begroting. 

De kosten voor een brug hangen af van de soort brug en het aantal tanden en kiezen dat moet worden vervangen. Een etsbrug is vaak goedkoper dan een gewone brug. Ook hiervoor geldt: vraag uw tandarts vooraf om een begroting.

De NZa heeft verplicht gesteld om de techniek- en materiaalkosten inzichtelijk te hebben voor u.

Door HIER te klikken, kunt u de tarievenlijst van Excent Tandtechniek downloaden.

Door HIER te klikken kunt u de tarievenlijst van het Barnevelds Tandtechnisch Laboratorium downloaden.