Over Tandzorg Op Maat

De mensen van Tandzorg Op Maat hebben échte aandacht voor de patiënt. Het is de tandarts, die ze kunnen vertrouwen. Die geen overbodige behandelingen uitvoert, snel helpt bij acute kiespijn en de tijd neemt voor een goede behandeling. Tandzorg Op Maat is tandzorg voor iedereen: jong en oud, draagkrachtig en minder draagkrachtig.

Door bestaande tandartspraktijken over te nemen, te vernieuwen en daar jonge tandartsen bij te betrekken en aan te verbinden, wordt de continuïteit van goede mondzorg in de betreffende regio geborgd en verder uitgebreid.

Jonge tandartsen krijgen alle kans zich te ontwikkelen van praktijkmedewerker tot zelfstandig praktijkhouder.

Oudere tandartsen krijgen de gelegenheid om - geleidelijk - een stapje terug te doen en de praktijk over te dragen aan een opvolger.

De woorden ‘Op Maat’ staan voor maatwerk bij het vervullen van de persoonlijke wensen en behoeften van alle bij de praktijk betrokken mensen: patiënten, tandartsen en medewerkers.

Tandzorg op Maat is een groep van samenwerkende tandartsen en specialisten. Dankzij die samenwerking kan ieder heel inhoudelijk en gepassioneerd met het vak bezig zijn.

Tandzorg Op Maat is een initiatief van tandarts Ronald Bijl en drs. Albert Koelewijn, bedrijfseconoom.

rybijl [at] tandzorgopmaat.nl (subject: Informatie%20aanvraag%20vanaf%20de%20site) (Stuur een bericht aan Ronald Bijl, tandarts)