Wat bieden wij tandartsen

Bij Tandzorg Op Maat willen wij jonge tandartsen laten doorgroeien, zowel in hun vak als in de uitoefening van hun praktijk.

Ronald Bijl: "We doen dat door jonge tandartsen te faciliteren. Zij starten bij voorkeur als praktijkmedewerker. Het liefst zien wij, dat de jonge tandarts de ambitie heeft om op termijn - samen met anderen - een eigen groepspraktijk te voeren. Daarvoor maken we nu al afspraken met oudere tandartsen die op termijn willen uittreden. Hiermee bieden we iedereen perspectief:

  • de patiënt blijft verzekerd van goede zorg,
  • de jonge tandarts kan zich door ontwikkelen,
  • de oudere tandarts weet zich verzekerd van een opvolger.

Jonge tandartsen krijgen naast zekerheid ook flexibiliteit. De loopbaanbegeleiding is absoluut onderscheidend. Wij bieden jonge tandartsen ook de mogelijkheid te kiezen voor een specialisatie. Waar het om gaat is dat Tandzorg Op Maat wensen en doelstellingen op maat helpt realiseren".

Goede ondersteunende processen

Tandzorg Op Maat beschikt over goed functionerende interne processen voor onder andere:

  • collegiaal overleg
  • managementondersteuning
  • praktijkfinanciering

Het is met Tandzorg Op Maat aantrekkelijk om tandarts te zijn doordat er meer ruimte ontstaat voor patiëntenzorg, deeltijdarbeid, tijdelijke onderbrekingen van de praktijkuitoefening en het ontwikkelen van deskundigheden in een bepaald interessegebied.