Tanden en kiezen bleken

Een mooi wit en stralend gebit. Wie wil dat niet?

Tegenwoordig worden we door de media overspoeld met methodes voor het bleken van je tanden. Vaak heeft het echter niet het gewenste effect of kan het niet veilig gedaan worden. Als u overweegt uw tanden te bleken, kies dan voor een veilige en verantwoorde manier. Bleek uw tanden altijd onder begeleiding van uw tandarts of mondhygiënist.

De kleur van uw tanden

De kleur van tanden en kiezen is bij iedereen verschillend. De een heeft wittere tanden dan de ander. Sommigen hebben gele, anderen zelfs bruine of grijzere tanden. Tanden en kiezen hebben sowieso niet allemaal dezelfde kleur. Soms wijkt de kleur van een enkele tand of kies sterk af van de rest. In dit geval is kan de tandarts in de praktijk een enkele tand of kies bleken of anders een facing aanbrengen.

Tanden en kiezen zijn opgebouwd uit tandbeen en glazuur. De kleur en de dikte van het tandbeen zijn vooral bepalend voor de kleur van de tand of kies. De oorspronkelijke kleur van het tandbeen is erfelijk bepaald. Het glazuur van tanden en kiezen is nagenoeg doorzichtig. De hoektanden hebben een dikkere laag tandbeen dan de overige tanden. Daarom zijn ze vaak geler.

Waardoor worden tanden donkerder?

Kleurstoffen van bijvoorbeeld thee, koffie en rode wijn alsmede roken zijn de belangrijkste oorzaken van het verkleuren van uw tanden. Daarnaast worden tanden ook donkerder naarmate u ouder wordt en kunnen door barstjes in het glazuur ook verkleuringen ontstaan.

Zijn mijn tanden geschikt voor bleken?

Laat uw tandarts of mondhygiënist eerst uw gebit bekijken en beoordelen. Als u langskomt kunnen wij vaststellen dat uw tanden gezond en vrij van gaatjes zijn en dat uw vullingen niet lekken. Daarna wordt de huidige kleur van uw tanden beoordeeld. Wat is de oorzaak van de verkleuring?  Zijn ziekten of medicijnen de oorzaak? Zijn uw tanden goed schoon? Uw tandarts of mondhygiënist zal beoordelen of bleken voor u zinvol is en of u het gewenste resultaat zult bereiken. Verkleuringen als gevolg van ziekten en medicijnen vragen vaak om een speciale behandeling. Uw tandarts kan u daar meer over vertellen.

Bleekmethoden

Er zijn verschillende bleekmethoden. Wanneer een voortand verkleurd is ten gevolge van een klap of een zenuw behandeling bestaat de mogelijkheid deze van binnenuit te behandelen.De tandarts maakt aan de achterzijde de tand open en brengt een papje aan met een blekend middel. Afhankelijk van het behaalde resultaat herhaalt de tandarts de behandeling één of verschillende keren. Uiteindelijk sluit hij de tand af met een definitieve vulling.

Thuisbleken onder begeleiding van de tandarts of mondhygiënist

Egale, niet te ernstige verkleuringen kunnen van buitenaf worden gebleekt bij 'levende' tanden. Dat gebeurt met behulp van een bleeklepel. Eerst maakt uw tandarts of mondhygiënist een afdruk van uw gebit. Hierop maakt de tandtechnicus in het tandtechnisch laboratorium een bleeklepel. Deze wordt gemaakt van een zachte kunststof, specifiek voor uw gebit. Dat is belangrijk, want dan past de lepel goed en wordt uw tandvlees goed beschermd tegen de blekende stof (peroxide). U krijgt de bleeklepel en de gel met de blekende werking mee naar huis. Daarom wordt dit ook wel ‘thuisbleken’ genoemd. Uw tandarts geeft aan hoe lang u de bleeklepel met de gel moet dragen voor het gewenste resultaat. Meestal zult u de bleeklepel ‘s nachts dragen. Afhankelijk van de verkleuring ziet u na enkele dagen of weken resultaat.

Tijdens het bleken, kunnen uw tanden en tandvlees tijdelijk gevoelig worden. Raadpleeg uw tandarts als deze klacht optreedt.

Tanden en kiezen bleken in de tandartspraktijk

Bleken in de tandartspraktijk gebeurt vaak bij lokale verkleuringen. De tandarts gebruikt in zijn praktijk aanzienlijk hogere concentraties peroxide dan bij de thuisbleekmethode. Vaak gebruikt hij een bleeklamp of soms een laser, waardoor het bleekproces sneller gaat. Het voordeel van deze techniek is de snelheid waarmee het gaat. De hogere kosten zijn vooral een nadeel. Bovendien geeft deze methode vaker gevoeligheid van tanden en tandvlees.

Vragen en antwoorden over bleken

Hoe lang duurt een bleekbehandeling?

De lengte van een bleekbehandeling hangt af van de bleekmethode. Bij de thuisbleekmethode duurt het meestal twee weken voordat u een gewenst resultaat bereikt.

Kunnen alle tanden en kiezen worden gebleekt?

Tijdens een bleekbehandeling kleuren vullingen, facings (een schildje van porselein of composiet), kronen en bruggen niet mee. Een bleekbehandeling voor die tanden of kiezen heeft dus geen zin. Bezoek daarom uw tandarts of mondhygiënist vóórdat u uw tanden laat bleken.

Is thuisbleken onder begeleiding van de tandarts of mondhygiënist schadelijk voor mijn tanden?

Onderzoek heeft aangetoond dat het buitenste deel van het glazuur direct na het bleken tijdelijk iets minder hard is. Het zuur in de bleekgel tast het glazuur licht en oppervlakkig aan. Het nadeel is vergelijkbaar met de schade aan een tand die enige tijd in contact is geweest met frisdrank. Deze veranderingen van het glazuur herstellen zodra het glazuur in contact komt met speeksel. Spoel uw mond direct na het bleken met een fluoride spoelmiddel. Thuisbleken onder begeleiding van uw tandarts of mondhygiënist heeft, indien u de aanwijzingen opvolgt, geen blijvende nadelige gevolgen.

Kan ik tijdens de bleekbehandeling alles eten en drinken?

Door het bleken, wordt het glazuur van de tanden en kiezen iets poreuzer. Dat is tijdelijk. Het glazuur herstelt zich weer. Tijdens de behandeling met de bleeklepel kunnen bepaalde etenswaren en dranken het resultaat nadelig beïnvloeden. Voorbeelden daarvan zijn koffie, thee, rode wijn, koolzuurhoudende frisdranken, citrusvruchtensap en kleurstof bevattende etenswaren (zoals vruchtenjam). Tijdens de behandeling is het gebruik van deze producten, evenals roken, af te raden.

Is zelf tanden bleken veilig?

Zelf bleken kan onveilig zijn. In sommige winkels en vooral via internet zijn diverse bleekproducten te koop. Deze producten zijn niet specifiek voor uw gebit gemaakt. Als een bleeklepel niet goed om uw tanden en kiezen past, kan het blekende middel (waterstofperoxide) op uw tandvlees terechtkomen. Dat kan pijn veroorzaken en schade aanrichten. Veel producten werken niet goed of bevatten (te) hoge concentraties peroxide. Als u uw tanden wilt bleken, doe dat dan altijd onder begeleiding van uw tandarts of mondhygiënist.

Welk resultaat zal het tanden bleken opleveren?

Het bleekresultaat verschilt voor iedereen. De basiskleur van uw tandbeen bepaalt voor een belangrijk deel het uiteindelijke resultaat. En die basiskleur is bij iedereen anders. Het bleekresultaat is soms niet blijvend. In een aantal gevallen komt de verkleuring na een paar jaar weer terug.

Kan ik met whitening tandpasta’s mijn tanden witter maken?

Het antwoord is nee. Dit heeft te maken met een te lage concentratie peroxide waardoor het gewenste effect achterwege blijft. De tandpasta kan wel gebruikt worden na het bleken om uw nieuwe kleur langer vast te houden.

Wat kost een behandeling om mijn tanden te bleken?

De bleekmethode die wij toepassen is de zogenaamde thuisbleekmethode. De totale kosten voor deze methode inclusief materiaal zijn ongeveer 160 euro per kaak. In sommige gevallen wordt het bleken door de aanvullende tandartsverzekering geheel of gedeeltelijk gedekt, neem hiervoor contact op met uw verzekeraar.

Meer weten over tanden bleken?

Heeft u nog vragen of bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden voor u te bespreken!